Enerji Uygulamalarında; enerji geri kazanımı, santral yardımcı soğutma görevleri, jeotermal enerji değerlendirmelerinde plakalı ısı eşanjörlerimizle endüstri pompalarımızla ve paslanmaz akış ekipmanlarımızla enerji sektörüne hizmet vermekteyiz.

Enerji uygulamalarında eşanjörler ve pompalar genellikle birbirleriyle ilişkili olarak kullanılırlar. İşte bu uygulamalarda eşanjörlerin ve pompaların kullanım amaçları ve şekilleri:

Enerji Uygulamalarında Eşanjörlerin Kullanım Amaçları ve Şekilleri:

 • Isı Transferi: Eşanjörler, farklı sıcaklıkta olan akışkanlar arasında ısı transferi sağlar. Nükleer elektrik santrallerinde, konvansiyonel santrallerde, jeotermal işlemlerde ve kombine ısı ve enerji santrallerinde, eşanjörler genellikle buhar jeneratörleri, buhar kazanları veya soğutma sistemlerinde kullanılır. Bu sistemlerde, yüksek sıcaklıktaki bir akışkanın enerjisi düşürülerek elektrik üretimi veya diğer prosesler için kullanılır.
 • Akışkanların Karıştırılması: Eşanjörler, farklı akışkanların karıştırılması veya birbirine ısı transferi yapılması için kullanılabilir. HVAC (Isıtma, Havalandırma ve Klima) sistemlerinde, eşanjörler genellikle sıcaklık kontrolü için kullanılır.
 • Kimyasal Prosesler: Kimyasal proseslerde, eşanjörler sıklıkla reaksiyon sıcaklıklarını kontrol etmek veya reaksiyon ürünlerini soğutmak için kullanılır.

Enerji Uygulamalarında Pompaların Kullanım Amaçları ve Şekilleri:

 • Enerji Sektörü - Enerji UygulamalarıAkışkanların Taşınması: Pompalar, sıvı veya gaz gibi akışkanların bir noktadan diğerine taşınması için kullanılır. Pik yük istasyonlarında ve güç uygulamalarında, yakıt, soğutucu akışkanlar veya diğer proses akışkanları pompalar aracılığıyla iletilir.
 • Basınç Artırma: Pompalar, akışkanların basınçlarını artırmak için kullanılır. Özellikle hidroelektrik santrallerinde, suyun yüksek basınç altında türbinlere iletilmesi için pompalar kullanılır.
 • Soğutma Sistemleri: HVAC sistemleri ve güç uygulamalarında, pompalar genellikle soğutma için kullanılır. Soğutucu akışkanlar, pompa yardımıyla tesisat boyunca dolaştırılır ve ısıyı uzaklaştırarak sistemleri soğutur.
 • Jeotermal Prosesler: Jeotermal enerji uygulamalarında, pompalar genellikle yer altındaki sıcak su veya buharı yüzeye taşımak için kullanılır.

Nükleer elektrik santrallerinde eşanjörlerin kullanımı

Örneğin; Nükleer elektrik santralleri, genellikle nükleer reaktörlerden elde edilen ısıyı kullanarak elektrik üretirler. Bu süreçte eşanjörler, önemli bir rol oynarlar. İşte nükleer elektrik santrallerinde eşanjörlerin kullanımı ve işlevleri:

 1. Buhar Jeneratörleri:
  • Nükleer reaktörlerde, nükleer fisyon süreci sonucu oluşan yüksek sıcaklıktaki suyu (reaktör soğutucu akışkanı) kullanarak buhar üretilir.
  • Buhar jeneratörleri, reaktör soğutucu akışkanının ısı enerjisini, reaktörden gelen suyu ısıtarak buhar haline getirir. Bu buhar, bir türbinin dönmesini sağlamak için kullanılır.
  • Bu ısı transferi sürecinde eşanjörler kullanılır. Reaktör soğutucu akışkanı ve reaktörden gelen su, eşanjörler aracılığıyla ısı transferi yaparlar. Bu sayede reaktör soğutucu akışkanının sıcaklığı düşerken, su buhar üretmek için ısıtılır.
 2. Soğutma Sistemleri:
  • Nükleer reaktörlerde, sıcaklık kontrolü hayati önem taşır. Aşırı ısınma durumunda reaktörün zarar görmesi veya radyoaktif sızıntı riski mevcuttur.
  • Eşanjörler, reaktör soğutucu akışkanının fazla ısısını uzaklaştırmak için kullanılır. Bu genellikle bir soğutma suyu döngüsü aracılığıyla yapılır.
  • Soğutma suyu, eşanjörler aracılığıyla reaktör soğutucu akışkanından ısı transferi yapar ve bu ısıyı ortamına yayarak soğur.
 3. Diğer İşlevler:
  • Nükleer elektrik santrallerinde eşanjörlerin kullanımı, farklı sistemler arasında ısı transferi sağlamak için kullanılabilir. Örneğin, buhar jeneratöründen gelen buharın bir termal enerji deposuna veya proses ısıtma sistemlerine aktarılması için eşanjörler kullanılabilir.

Eşanjörler, nükleer elektrik santrallerinde ısı transferi ve sıcaklık kontrolü gibi kritik fonksiyonları yerine getirirler. Bu sayede reaktörlerin güvenli ve verimli bir şekilde çalışması sağlanır, elektrik üretimi sürekli olarak devam eder.

Eşanjörler ve pompalar, birçok enerji uygulamasında temel bileşenlerdir ve genellikle birlikte kullanılırlar. Eşanjörler, enerji transferini ve akışkanların özelliklerini değiştirirken, pompalar akışkanların hareketini sağlar ve kontrol eder. Bu şekilde, enerji üretimi, ısıtma/soğutma ve diğer enerji uygulamaları verimli bir şekilde gerçekleştirilir.