Numune alma vanaları, bir tank, boru hattı veya diğer kapalı sistemlerdeki sıvı veya gaz örneklerini almak için kullanılan özel valflardır. Bu vanalar, işletmelerin üretim süreçlerini kontrol etmelerine ve ürünlerinin kalitesini belirlemelerine yardımcı olur.

Gösterilen sonuç sayısı: 3

Aseptik Keofitt Numune Alma Vanası

Keofitt Numune Alma Vanası, SIP ve CIP için ayrı girişe sahip koaksiyel buharla sterilize edilebilir tasarıma sahip, hijyenik ve mikrobiyolojik numune alma için referans olan Keofitt Numune Alma Valfi, steril numune alma alanında devrim yaratmaya devam eden orijinal, yerinde sterilize edilebilir numune alma valfidir.

Teklif Al

Numune Alma Vanası

Numune Alma Vanası, üretim sırasında kalite kontrolü için dizayn edilmiştir. Son ürün ve üretimin değişik aşamaları, sıkı bir numune alma prosesi gerektirir.
Teklif Al

Sterivalve Aseptik Radyal Diyaframlı Vanalar

Sterivalve  Aseptik Radyal Diyaframlı Vanalar ile İlaç ve Biyoteknoloji için en aza indirilmiş kontaminasyon riski için aseptik tasarım
Teklif Al

Tıbbi ve gıda numune alma vanaları

Tıbbi ve gıda numune alma vanaları, ilgili endüstrilerde numune toplama ve taşıma işlemlerinde kullanılan özel kaplar veya tüplerdir. İşlevsel benzerliklere sahip olmalarına rağmen, her bir endüstride farklı gereksinimlere göre tasarlanmış olabilirler.

 1. Tıbbi Numune Alma Vanaları:
  • Tıbbi numune alma vanaları, hastalardan alınan biyolojik numunelerin (kan, idrar, doku örnekleri, vb.) toplanması ve taşınması için kullanılır.
  • Bu vanalar, belirli tıbbi testler için gereken numunelerin doğru şekilde toplanmasını sağlamak üzere tasarlanır.
  • Genellikle önceden sterilize edilmişlerdir ve belirli özelliklere sahip olabilirler, örneğin belirli hacimleri tutarlar veya belirli kimyasallarla kaplanmış olabilirler.
 2. Gıda Numune Alma Vanaları:
  • Gıda numune alma vanaları, gıda üretim tesislerinde, laboratuvarlarda veya denetim kuruluşlarında kullanılır.
  • Gıda güvenliği ve kalite kontrolü için önemlidirler. Örneğin, ürünlerin mikrobiyal kontaminasyonunu veya kimyasal bileşimini analiz etmek için numuneler alınır.
  • Gıda numune alma vanaları, numunenin bozulmadan veya kirlenmeden taşınmasını sağlayacak şekilde tasarlanır ve genellikle sterilize edilirler.

Her iki tür vananın da temel amacı, doğru numunelerin toplanmasını ve analiz için uygun bir şekilde saklanmasını sağlamaktır. Ancak her biri, kendi endüstri gereksinimlerine ve numune türlerine uygun olarak özelleştirilebilir.

Numune alma vanalarının temel işlevleri şunlardır:

 1. Kalite Kontrolü: Üretim sürecinin farklı aşamalarında ürün kalitesini belirlemek için numuneler alınır. Bu, ürünün spesifikasyonlara uygunluğunu değerlendirmek için önemlidir.
 2. Proses İzleme: Numuneler, prosesin verimliliğini ve istikrarını izlemek için alınır. Örneğin, sıvıların bileşimi, sıcaklığı veya basıncı gibi parametrelerin izlenmesi önemlidir.
 3. Test ve Analiz: Numuneler laboratuvara gönderilerek kapsamlı test ve analizlere tabi tutulabilir. Bu, ürünün kimyasal, fiziksel veya biyolojik özelliklerini belirlemek için yapılır.

Numune alma vanaları, farklı türlerde ve özelliklerde gelir. Bazı yaygın tipler şunlardır:

 • Kör Tapalı Numune Alma Vanaları: Bu vanalar, bir kapalı sistemden numune almak için kullanılır. Numune alındıktan sonra, valf kapatılır ve sistemle iletişim kesilir.
 • Manometre Bağlantılı Numune Alma Vanaları: Bu vanalar, numune alınırken basınç ölçümü yapılmasını sağlar. Bu, numunenin alındığı noktadaki basıncı gözlemlemek için kullanışlıdır.
 • Sürgülü Tapalı Numune Alma Vanaları: Bu vanalar, numune alma işlemi sırasında valfın tamamen açık veya tamamen kapalı olduğunu belirten bir göstergeye sahiptir. Bu, doğru numune alma işlemi için önemlidir.

Numune alma vanaları, endüstriyel tesislerde, laboratuvarlarda, kimyasal işleme tesislerinde, petrol ve gaz endüstrisinde, gıda ve içecek endüstrisinde ve birçok başka uygulama alanında yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu vanalar, üretim süreçlerinin güvenliğini, kalitesini ve verimliliğini sağlamak için kritik bir rol oynarlar.