Renksiz, kokusuz hafif ve yanıcı bir gaz olup etilen oksit üretimi, gıda ve medikal ürünlerin sterilizasyonunda kullanılan etilen oksit, etilen ve oksijenin 200-3000 C sıcaklıkta reaksiyonundan oluşur. Etilen oksit, etilenden hava veya oksijen kullanılarak üretilir. Basınçlı hava veya oksijen, etilen ve geri dönüşüm gazı karıştırılır ve katalitik reaktöre beslenir. Etilen içeren atık gazlar oksit reaktörden boşaltılır. Soğutulan ve sıkıştırılan gazlar etilen oksidin seyreltik sulu bir çözeltisi olarak bir yıkayıcı tarafından emilir. Emilmeyen gazlar reaktöre geri gönderilir ve bir kapalı devre tamamlanır. Üretilen etilen oksidin çoğu etilen glikol üretimi için kullanılır. Bu işlemler sırasında sahip olduğumuz geniş ürün yelpazemiz ve plakalı ısı eşanjörlerimiz ile alanında kaliteli ve güvenilir hizmetler sunmaktayız..

Plakalı Eşanjörler

Plakalı Eşanjörler

Endüstriyel Eşanjörler

Paslanmaz Çelik Bağlantı Ekipmanları

Paslanmaz Çelik Borular

Paslanmaz Çelik Borular

Paslanmaz Çelik Fittingsler

Paslanmaz Çelik Fittingsler

Paslanmaz Çelik Vanalar

Paslanmaz Çelik Vanalar

Etilen oksit üretimi

Etilen oksit, organik kimya endüstrisinde kullanılan önemli bir kimyasal bileşiktir. Etilen oksit, etilenin oksidasyonu ile elde edilir. Etilen oksit üretimi genellikle etilenin oksijenle reaksiyona girmesi sonucu gerçekleştirilir ve birkaç farklı yöntem kullanılarak Etilen oksit üretimi yapılabilir.

  1. Direkt Oksidasyon Yöntemi: Etilen oksidin direkt oksidasyonu, etilenin oksijenle doğrudan tepkimeye girmesiyle gerçekleştirilir. Bu yöntemde, etilen ve oksijen karıştırılarak yüksek sıcaklık ve basınç koşullarında reaksiyona sokulur ve etilen oksit elde edilir. Bu yöntem, yüksek verimlilik ve düşük maliyet açısından avantajlıdır.
  2. Katalitik Oksidasyon Yöntemi: Etilen oksidin katalitik oksidasyonu da yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemde, etilen ve oksijenin yanı sıra bir katalizör de kullanılır. Katalizör, etilenin oksijenle tepkime hızını artırarak etilen oksit üretimini kolaylaştırır. Genellikle gümüş bazlı katalizörler, etilen oksit üretiminde tercih edilir.
  3. Halojenasyon ve Epoksitasyon Yöntemi: Etilenin halojenlarla (örneğin klor veya brom) tepkimeye girmesi sonucu halojenil etanlar elde edilir. Ardından, halojenil etanlar, bazik koşullar altında epoksitasyon reaksiyonuna sokularak etilen oksit elde edilir.

Etilen oksit üretimi, sıkı güvenlik önlemleri gerektiren bir süreçtir, çünkü etilen oksit yanıcı, patlayıcı ve toksik bir maddedir. Üretim tesislerinde güvenlik standartlarına sıkı bir şekilde uyulmalıdır.

Elde edilen etilen oksit, birçok endüstride kullanılır. Özellikle polimer endüstrisinde, etilen glikol, etilen amin ve polietilen tereftalat (PET) gibi birçok kimyasal madde ve polimerin üretiminde kullanılır. Ayrıca, antioksidanlar, gıda katkı maddeleri ve farmasötik ürünlerde de kullanılabilir.