Glikol Dehidrasyonu işlemi sırasında küçük moleküller birleşir ve kendinde daha büyük moleküller oluştururlar ve bu esnada da su açığa çıkar. Glikol dehidrasyonunun amacı endüstride doğal gaz, doğal gaz sıvılarında suyu ayırmaktır. Endüstride glikol dehidrasyonu ile NGL akışkanlardan su ayırma kullanılan en yaygın ve en ekonomik yöntemdir.

Glikol Dehidrasyon Hattı

Glikol Dehidrasyon İşlemi

Plakalı Eşanjörler

Plakalı Eşanjörler

Endüstriyel Eşanjörler

Paslanmaz Çelik Bağlantı Ekipmanları

Paslanmaz Çelik Borular

Paslanmaz Çelik Borular

Paslanmaz Çelik Fittingsler

Paslanmaz Çelik Fittingsler

Paslanmaz Çelik Vanalar

Paslanmaz Çelik Vanalar

Glikol dehidrasyonu, gaz akışkanlarında nemin ve su buharının giderilmesi işlemidir. Genellikle boru hatlarındaki gazın nem içeriğinin düşürülmesi gerektiğinde kullanılır. Özellikle doğal gaz ve petrol endüstrilerinde gazın taşınması ve işlenmesi sırasında gerekli bir adımdır. Glikol dehidrasyonu, genellikle trietilen glikol (TEG) gibi bir çeşitlikle yapılır.

Glikol dehidrasyonu aşamaları

Glikol dehidrasyonu işlemi şu adımları içerir:

  1. Soğutma ve Basınç Azaltma: Nem içeren gaz, öncelikle soğutulur ve basınç azaltılır. Bu, su buharının yoğunlaşmasını ve glikolün daha etkili bir şekilde suyu emmesini sağlar.
  2. Kontakt Kolonu: Soğutulmuş ve basıncı azaltılmış gaz, bir kontakt kolonuna gönderilir. Bu kolonda gaz, TEG çözeltisi ile temas eder. TEG, gazdaki suyu emer ve çözelti su ile doyduğunda, gazdan su buharı emilir.
  3. Glikol Regenerasyonu: TEG, emdiği su buharını çıkarmak ve yeniden kullanıma hazırlanmak için regenerasyon işlemine tabi tutulur. Bu işlem genellikle ısıtma ve vakum uygulamasını içerir. Isıtma, TEG çözeltisindeki suyu buharlaştırırken, vakum uygulaması buharlaşan suyu çıkarmak için basınç düşürür.
  4. Glikol Geri Dönüşümü: Regenerasyon işleminden geçmiş olan TEG, tekrar kullanılmak üzere glikol dehidrasyon sistemine geri döndürülür.

Glikol dehidrasyonu sürecinde eşanjörlerin kullanımı

Glikol DehidrasyonuEşanjörler, glikol dehidrasyonu sürecinde önemli bir rol oynarlar ve genellikle şu amaçlarla kullanılırlar:

  • Isı Transferi: Glikol regenerasyonu sırasında, ısıtma işlemi için eşanjörler kullanılır. Bu eşanjörler, glikol çözeltisinin ısıtılması için kullanılan ısıyı sağlarlar.
  • Soğutma: Glikol çözeltisinin soğutulması, gazla temas halindeki soğutma sıvısından (genellikle soğutma suyu) kaynaklanır. Soğutma suyunun sıcaklığını düşürmek için soğutma suyu ve glikol çözeltisi arasında eşanjörler kullanılabilir.

Bu şekilde, eşanjörler glikol dehidrasyonu sürecinde sıcaklık kontrolü ve ısı transferi için kritik bir rol oynarlar, sistemin verimli ve etkin çalışmasını sağlarlar.