Konvansiyonel Elektrik Santralleri Nedir? Nasıl Çalışır?

Konvansiyonel (alışılagelmiş) enerji, insan ömrüne göre yenilenme süreçleri çok uzun olduğu için tükenebilir olarak da adlandırılan, uzun zamanlardan beri kullanılan ve bu nedenle de alışılagelmiş olarak tanımlanan, genelde fosil yakıtlara dayalı enerji türüdür. Geleneksel bir termik santralde elektrik enerjisi üretmenin yolu nükleer santraldeki gibidir. Su bir kazanda ısıtılır ve böylece yüksek basınçlı buhar oluşur. Buhar daha sonra bir türbine beslenir. Türbinler yüksek basınç, orta basınç ve düşük basınçlı olarak aynı şaft ile bağlanmıştır. Buhar yüksek basınçlı türbine girdikten sonra orta basınç türbinine dönmeden önce yeniden ısıtılır.

Konvansiyonel Elektrik Santrallerinde Kullanılan Ürünlerimiz

Plakalı Eşanjörler

Plakalı Eşanjörler

Endüstriyel Eşanjörler

Pompalar

Estampinox Santrifüj Pompa

Santrifüj Pompalar

Paslanmaz Çelik Bağlantı Ekipmanları

Paslanmaz Çelik Borular

Paslanmaz Çelik Borular

Paslanmaz Çelik Fittingsler

Paslanmaz Çelik Fittingsler

Paslanmaz Çelik Vanalar

Paslanmaz Çelik Vanalar

Konvansiyonel elektrik santralleri, genellikle termik, hidroelektrik veya nükleer enerji gibi kaynaklardan elektrik enerjisi üreten tesislerdir. Bunlar, genellikle birincil enerji kaynağını (kömür, doğal gaz, petrol, su, nükleer yakıt vb.) kullanarak buhar üreterek bir türbin döndürürler. Dönen türbin, bir jeneratörü çalıştırır ve elektrik enerjisi üretir. Konvansiyonel elektrik santralleri, genellikle büyük ölçekli elektrik ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılır.

Konvansiyonel Elektrik Santrallerinde Santrifüj Pompaların Kullanımı

Santrifüj pompalar, sıvıları veya gazları taşımak için kullanılan mekanik cihazlardır. Genellikle sıvıların yüksek debilerde ve düşük basınçlarda taşınması için tasarlanmışlardır. Konvansiyonel elektrik santrallerinde, santrifüj pompalar genellikle soğutma suyunun dolaştırılması, yakıt veya kimyasalların taşınması gibi işlemlerde kullanılır.

Örneğin, hidroelektrik santrallerinde, santrifüj pompalar suyu barajdan veya depolama alanından türbinlere taşırken kullanılır. Termik santrallerde, soğutma suyunun devridaimi için santrifüj pompalar kullanılır. Bu pompalar ayrıca nükleer santrallerde de güvenli soğutma sistemi için kullanılabilir. Bu nedenle, santrifüj pompaların konvansiyonel elektrik santrallerinde kullanımı genellikle sıvı taşıma işlemleri için olur.