Petrol ve Petrokimya Sanayiinde Eşanjör Kullanımı, geniş bir yelpazede kullanılan kritik uygulamalardır. Bu endüstrilerde eşanjörler, sıcaklık kontrolü, ısı transferi, enerji verimliliği, prosesler arası sıcaklık ve basınç dengelemesi gibi bir dizi önemli fonksiyonu yerine getirir.

Petrol ve Petrokimya Sanayiinde Eşanjör Kullanımı Alanları

 1. Rafineri Süreçleri: Petrol rafinerilerinde, ham petrolün çeşitli fraksiyonlara ayrılması için karmaşık distilasyon ve katalitik çökeltme prosesleri kullanılır. Bu süreçlerde eşanjörler, yüksek sıcaklıkta gerçekleşen reaksiyonların kontrol edilmesi ve istenen ürünlerin elde edilmesi için sıcaklık kontrolünü sağlar.
 2. Soğutma: Petrol ve petrokimya tesislerinde, birçok proses yüksek sıcaklıkta gerçekleşir. Eşanjörler, bu proseslerden kaynaklanan ısıyı kontrol altına alarak ekipmanların soğutulmasına yardımcı olur ve ürün kalitesini artırır.
 3. Ürün Soğutma: Rafineride veya petrokimya tesislerinde üretilen petrol ürünleri ve kimyasallar, sıcaklık kontrolü gerektiren depolama ve taşıma işlemleri için soğutulmalıdır. Eşanjörler, bu ürünlerin soğutulmasında kullanılır.
 4. Reaktörler: Kimyasal reaksiyonların gerçekleştiği reaktörlerde sıcaklık kontrolü kritiktir. Eşanjörler, reaktörlerin sıcaklığını sabit tutmak için kullanılır ve reaksiyon verimliliğini artırır.
 5. Isı Geri Kazanımı: Petrol ve petrokimya tesislerinde birçok proses sırasında atık ısı oluşur. Eşanjörler, bu atık ısıyı geri kazanarak enerji tasarrufu sağlar ve proseslerde tekrar kullanılır.
 6. Süreç Yoğunlaştırması: Petrol ve petrokimya endüstrisinde, reaksiyonların verimliliğini artırmak için süreçlerin yoğunlaştırılması gerekebilir. Eşanjörler, bu yoğunlaştırma işlemlerinde sıcaklık kontrolü sağlar.
 7. Yıkama ve Ayırma İşlemleri: Petrol ve petrokimya tesislerinde, ürünlerin yıkanması ve bileşenlerinin ayrılması için eşanjörler kullanılır.
Petrol ve Petrokimya Sanayiinde Eşanjör Kullanımı

Petrol ve Petrokimya Sanayiinde Eşanjör Kullanımı

Petrol Uygulamaları

Petrokimya Uygulamaları

 • Karbondioksit soğutma
 • Plastikler için su soğutma

Petrol ve Petrokimya Sanayiinde Eşanjör Kullanımı Faydaları

 • Agresif proses sıvılarına dayanıklı geniş plaka ve conta seçimi
 • Temizliğinin ve montajının kolaylığı
 • Kaynaklı ve kaynaksız plaka parçalarının olması
 • Sınırlı conta kullanım dizaynıyla kaçak ihtimalinin azaltılması
 • Değişken proses ihtiyaçlarını karşılamak için esnek yapılar
 • % 97 ye varan ısı geri kazanımı
 • Verimli çalışma
 • Yüksek termal verimlilik sayesinde ihtiyacınız olan ısı transfer alanının azaltılmasıyla düşük maliyetler
 • Başlangıçta düşük sıvı gereksiniminden dolayı sıvı işletim maliyetlerinin düşük olması
 • Bakımda X-Ray gibi karmaşık bakım, ultrasonik ve diğer tahribatsız test prosedürlerine ihtiyaç duymaz
 • Eşanjör güvenli bir şekilde çalışırken, korozyona dayanıklı malzemeden dolayı muayene ve bakım ihtiyacı azalır
 • Eşanjör ömrü uzun olduğundan maliyetleri azaltır
 • Hareketli parça olmaması titreşimi ortadan kaldırır ve bakımı azaltır
 • Kirliliğin azaltılması yüksek termal verimliliği sağlarken bakım ve işletim maliyetlerini azaltır

Petrol ve petrokimya endüstrisinde eşanjörler, tesislerin verimliliğini artırarak enerji maliyetlerini düşürür, ürün kalitesini artırır ve çevresel etkiyi azaltır. Bu nedenle, bu endüstrilerde eşanjörler yaygın bir şekilde kullanılır ve kritik öneme sahiptir.

Download