Zeytin Yağı Süt ve İçecek Tank Karıştırma İşleminde, Yandan montajlı tank karıştırıcıları (yatay karıştırıcılar), gıda işleme endüstrisinin uygulamalarında proses ve depolama tanklarında kullanılır. En çok süt, içecek ve yağ tanklarında tercih edilirler. Ana uygulama, büyük hacimli tanklarda su, yağ, süt, içecek, alkol vb. gibi düşük viskoziteli ürünlerin karıştırılmasıdır. bu karıştırmada esas amaç; durağan stok tanklarında dibe çökme ve tortuyu engelleyip, tankın içinde homojen bir yapı sağlamaktır.

Zeytin Yağı, Süt ve İçecek Tank Karıştırma İşlemi

Zeytin Yağı Süt ve İçecek Tank Karıştırma İşleminde Kullanılan Karıştırıcılar

Karıştırıcılar direkt motor bağlantılı (1500 rpm -1000 rpm) veya reduktör bağlatılı olarak (200 rpm) iki tipte imal edilirler. Viskozite olarak 1- 1000 cpu arası ürünlerde kullanılırlar. ürün viskozitesi artıkça, devir sayısnın düşmesi gerekir. Direkt motor bağlantılı tanklarda; ilk kalkışlarda tankta yaşanabilecek sarsıntı vs. gibi olumsuzlukları önlemek için sürücü ile kullanılması önerilir. Viskozire arttıkça, motor devri düşer ve karıştrıcı kanat çapı büyür.

Zeytin Yağı, Süt ve İçecek Tank Karıştırma İşlemi

Yandan karıştırıcıların montajı açılı bir şekilde yapılır. Bu sayede, pervane dönüşü ile ürün tankın dibine doğru itilir ve ardından karıştırıcının karşısındaki duvar boyunca yüzeye yükselir. Proses durumuna göre tankın içinde kırıcı gibi kısımlar varsa, bu da homojen ürün oluşumunu olumlu yönde etkiler.

İçecek Tank Karıştırma İşlemi

Zeytin Yağı Süt ve İçecek Tank Karıştırma İşleminde Kullanılan Karıştırıcıların Montajı

Karıştrıcı montajı aşağıdaki tabloya göre gerçekleştirilir.

Süt Tank Karıştırma İşlemi

Karıştırıcı, dairesel akışı iyileştirmek için merkezi olmayan bir şekilde kurulur. Böylece ürünün tam olarak homojenleşmesi sağlanır.

Karıştırıcı tasarımı, motor dönerken, kanadı sıkma esasına göre yapılmıştır. Bu nedenle ilk çalıştırmada motor dönüş yönünün doğru olması çok önemlidir. Aksi halde kanat, açılıp, tankın içine düşebilir.

Zeytin Yağı Tank Karıştırma İşlemi